+90 212 275 48 22 – 23

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı anlamına gelen ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ Dünya’da eğitim birliğini sağlamak amacıyla kurulmuş, insanların farklılıklarını kabul ederek daha barışçıl bir dünya kurmayı hedefleyen; sorgulayan, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler yetiştirmeyi amaç edinen akademik bir eğitim organizasyonudur. 

Dünyanın birçok ülkesinde orta öğretimde 16-19 yaş öğrenci gruplarına uygulanan çok kapsamlı ve dünyanın en saygın diploma programıdır.

IB, 1968 yılında aileleri sık olarak yer ve ülke değiştiren lise öğrencilerinin ortak bir müfredatla öğrenimlerine devam etmeleri amacıyla bir grup girişimci eğitimci tarafından Cenevre Uluslararası Okulu’nda başlamıştır. Bugün ise IB Programı Dünya’da toplam 144 ülkede yaklaşık 3500 okulun iştirak ettiği 1 milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü bir eğitim programıdır. Türkiye’de ise 3 tane uluslararası okul, 1 tane MEB okulu ve 31 tane özel okul olmak üzere toplam 35 okul bu programa dâhildir.

IB (Uluslararası Bakalorya) Programları PYP, MYP ve DP olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır;

  • 3-11 yaş arası İlk Yıllar Programı, PYP (Primary Years Programme)
  • 11-16 yaş arası Ortaokul Programı, MYP (Middle Years Programme)
  • 16-19 yaş arası Diploma Programı, DP (Diploma Programme)

 

RAKAMLARLA IB

  • 3 IB Programı 147 ülkede 3678 okulda 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla uygulanmaktadır.
  • PYP 1100 okulda, MYP 1028 okulda ve DP 2458 okulda uygulanmaktadır.
  • En çok IB Dünya Okulu Amerika’da bulunur (1478 okul).
  • Türkiye’de toplam 43 IB Dünya Okulu bulunmaktadır.
  • Uluslararası Bakalorya Organizasyonu dünyada 10 merkezden çalışır.
  • Toplam çalışan sayısı 500 ün üzerindedir.