+90 212 275 48 22 – 23

LİSE EĞİTİMİ > Lise Diploması

Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim genel olarak devlet tarafından sağlanmaktadır. İlk ve orta dereceli okullarda devam zorunluluğu bulunmaktadır. ABD' deki eğitim sistemi, Türkiye' deki eğitim sistemi gibi merkezi değildir. İlk ve orta öğretim müfredatlarının ana standartları U.S Department of Education (ABD Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenmektedir, fakat her eyalet hatta şehir kendi müfredat ve hedeflerini belirlemektedir. Okula başlama ve bitirme yaşları eyalete göre değişmektedir.

İlköğretim genellikle 5 yaşında başlar ve ilk yıl okul öncesi eğitim verilmektedir. Bunun ardından 5 yıl süren ilkokul (Primary School) dönemi başlamaktadır.

5. sınıfı tamamlayan öğrenci, 7 yıl süren ve 6-12. sınıflar arasını kapsayan orta öğretime (secondary school) geçmektedir. Orta öğretimin son 4 yılı lise (High School) olarak adlandırılır. 12. sınıfı tamamlayan öğrenci lise diploması almaya hak kazanmaktadır. Amerikan eğitim sisteminde koleje veya üniversiteye devam edebilmek için lise diploması almış olmak gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri dışında bazı ülkelerde de High School Diploma programı uygulanmakta ve başvurular ise Amerikan Lise diploması ile yapılmaktadır.